Recomanacions per l'ascensor

Recomanacions per l'ascensor

No utilitze l'ascensor en cas d'incendi o desborde d'aigua que invadisca el buit de l'ascensor.
No entre a l'ascensor sense assegurar que està en el pis.
No sobrepasse la capacitat màxima de càrrega estipulada.
No realitze moviments bruscos dins de la cabina.
No introduïsca mans o peus a través de portes tisora.
No detinga l'ascensor obrint la porta de la cabina.
No accione el botó o clau de parada, ni el botó de la campaneta d'alarma, excepte en casos d'emergència.
No apague la llum de la cabina, mantinga encesa per a la seua seguretat.
No registre cridades innecessàries en la botonera de la cabina: estalviarà energia elèctrica i evitarà el desgast prematur.
No intente eixir de la cabina pels seus propis mitjans si l'ascensor es deté entre pisos. Tinga calma, pressione el botó d'alarma i espere l'auxili de l'encarregat de l'edifici, que avisarà a l'Empresa de manteniment.