Procés d'instal·lació

Procés d'instal·lació ascensors

Disposem de la solució a qualsevol problema per a poder instal·lar un ascensor, segons l'edificació i l'ubicació, s'efectuaran diferents actuacions a l'hora del muntatge.

Contacte amb un Tècnic Comercial. Li farem una avaluació, pressupost i un estudi de viabilitat tècnica.

Els nostres professionals estudiaran la solució més adient per al seu bloc de pisos o vivendes, edificis, immobles o finques.          

Primer, l’equip d’obres condiciona el buit de l’escala, la façana o el pati de llums.

Segon, es forma un entramat d'estructura metàl·lica modular premuntada i prefabricada amb suports de reforç que després allotjaran la cabina d'ascensor.

Tercer s'instal·la la maquinària triada i la cabina amb distints tipus de porta de pis, que poden ser automàtiques o semiautomàtiques.

El procés de muntatge evita al màxim les incomoditats de l’obra, tot el procés s'efectua d'una manera ràpida i neta.