Parts del ascensor

Parts dels ascensors

El grup tractor: El conjunt tractor està compost per la màquina pròpiament dita, el motor i el fre. És el conjunt tractor qui produeix el moviment i la parada de l’ascensor. L'estat de manteniment de tots i cada un d'estos components és de fonamental importància, per a garantir una vida útil prolongada i un bon servici de l'ascensor.

Cabina: És el caixó de transport vertical, ha de ser resistent als impactes, ignífug, lluminós, airejat, molt segur i adaptat a l'ús de persones amb minusvalideses.

Xassís de cabina: És un carcassa de ferro que rodeja a la cabina i del que tiren els cables de tracció.

Limitador de velocitat: Si bé n'hi ha de distints tipus, bàsicament consistix en dos corrioles, una instal·lada en el quart de màquines i l'altra, alineada verticalment amb la primera, en el fons del buit.

Paracaigudes: Fonamentalment n'hi ha de dos tipus: instantanis i progressius. Els primers s'utilitzen per a ascensors de baixa velocitat nominal, una vegada accionat deté la cabina en forma instantània. Per a velocitats superiors de cabina la frenada es produeix en forma progressiva.

Amortidors: També n’hi ha de dos tipus i se’ls col·loca en la part més baixa del buit. Per a baixes velocitats nominals de cabines són els denominats “d’acumulació d'energia o de ressort”. Els denominats de “dissipació d’energia o hidràulics” són imprescindibles per a altes velocitats.

Control de maniobres: El control de maniobres és sens dubte el “cervell” que comanda i controla tot el funcionament d'un ascensor, té múltiples funcions d’accionament, posada en marxa, detenció i control de seguretats.